Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm IMOU ZTM1

0 Đánh giá

Mã sản phẩm: ZTM1

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm có thể hiển thị thông tin môi trường hiện tại và gửi dữ liệu đến

người dùng APP thông qua cổng. Nền tảng đám mây Imou sẽ ghi lại dữ liệu lịch sử môi trường và gửi

thông báo đẩy cảnh báo khi phát hiện thấy nhiệt độ và độ ẩm đạt đến ngưỡng cảnh báo cài đặt trước.

Sản phẩm sắp ra mắt 2023
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm có thể hiển thị thông tin môi trường hiện tại và gửi dữ liệu đến

người dùng APP thông qua cổng. Nền tảng đám mây Imou sẽ ghi lại dữ liệu lịch sử môi trường và gửi

thông báo đẩy cảnh báo khi phát hiện thấy nhiệt độ và độ ẩm đạt đến ngưỡng cảnh báo cài đặt trước.

Sản phẩm liên quan